• ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
  • ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
  • ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
امروز چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
.

نذورات و کمکهای مردمی

سامانه تلفن گویای ستاد

نوشته شده در 1961/05/22 ، ساعت 11:02 |
  ستادهای معین استانی استان شهرستان مسئول کد تلفن فکس سایت آذربایجان شرقی تبریز دانشور ۰۴۱۱ ۵۲۳۵۶۹۱ ۵۲۳۵۶۹۲ ea-atabat.ir آذربایجان غربی ارومیه فخری ۰۴۴۱ ۲۲۳۲۱۲۴ ۲۲۲۱۷۴۰ ۲۲۲۱۷۴۰ _ اردبیل اردبیل هوشیار ۰۴۵ 33256018 – atabat-ardabil.ir اصفهان اصفهان حیدری ۰۳۱۱ ۲۲۲۱۲۰۰-۶۶۷۱۶۳۲ ۲۲۲۵۰۰۴ atabat-isf.ir  البرز کرج حسینی ۰۲۶ ۳۲۲۰۱۶۱۶-۷ 32264941   atabatealborz.ir ایلام ایلام علوی فر ۰۸۴۱ ۲۲۴۴۱۵۲-۳ ۲۲۴۴۱۵۴ _ بوشهر بوشهر مطاف ۰۷۷۱ ۵۵۵۴۰۷۱ ۵۵۶۴۸۰۸ ۵۵۵۴۰۶۸ atabat-bu.ir تهران تهران هاشمی ۰۲۱ ...
ادامه مطلب ...