• ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
  • ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
  • ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه
امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

نذورات و کمکهای مردمی

سامانه تلفن گویای ستاد

 

 

083-38256060-38255050

 

Print Friendly, PDF & Email